The Legal Lounge

Bijeenkomst 16 mei 2016

Door de nieuwe wet Meldplicht datalekken is informatiebeveiliging een essentieel uitgangspunt voor elke organisatie geworden. De toenemende mate van cybercriminaliteit brengt uitdagingen voor het bedrijfsleven met zich mee. Ken jij als bedrijfsjurist voldoende de gevaren en risico's van internetverkeer binnen de organisatie?


Misschien lijkt cybercriminaliteit iets wat ‘bij een ander’ gebeurt; een ‘ver van mijn bed show’. Een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker; het kan ertoe leiden dat de organisatie op basis van de Wet meldplicht datalekken die begin dit jaar in werking is getreden, een meldplicht heeft.

 

Maar ondanks dat de wet in de volksmond ‘Wet meldplicht datalekken’ wordt genoemd, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens door de nieuwe wetgeving ook een aanzienlijke uitbreiding van haar boetebevoegdheid gekregen. Bij overtreding van eigenlijk alle in de Wet Bescherming Persoonsgegevens te vinden normen mag zij nu namelijk een boete opleggen. Deze boetes kunnen oplopen tot een bedrag van € 820.000,-.

 

Tijdens de bijeenkomst 'Datalekken - ben je voorbereid?' bracht Theo Stockmann, advocaat bij Marxman Advocaten, de deelnemers volledig op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van deze nieuwe privacywetgeving. Er werd volop van van gedachten gewisseld over diverse vraagstukken, ook na afloop tijdens de netwerkborrel.


Heb je de bijeenkomst moeten missen, maar wil je wel graag meer weten over bijvoorbeeld de Wet meldplicht datalekken en de uitdagingen die cybercriminaliteit met zich meebrengt voor het bedrijfsleven? Stuur dan een e-mail naar info@thelegallounge.nl. We praten je graag bij.