The Legal Lounge

11 maart 2010

Op 11 maart jl. kwamen meer dan dertig bedrijfjuristen bij elkaar in Meetinc te Maarssen voor de derde Legal Lounge bijeenkomst. Gastspreker de heer mr. W.L. Valk, vice-president bij het Gerechtshof Arnhem en onder meer redacteur van Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek, deelde als rechter zijn ervaringen op het gebied van contracteren. 

 

 

Is uitleg van contracten door de rechter een tombola? De rechter heeft veel speelruimte en beslist aan de hand van vage normen. Wat kan de bedrijfsjurist of adviserende advocaat doen om de onzekerheden en risico’s die aan uitleg inherent zijn te beperken? Volgens Valk is het goed documenteren van de bedoeling van partijen in de onderhandelingsfase het beste middel om de rechter houvast te bieden bij zijn uitleg van de overeenkomst. Daarnaast kan een advocaat of bedrijfsjurist duidelijkheid scheppen door een uitgebreide considerans op te stellen. Deze is vaak erg algemeen en de professional zou daaraan meer aandacht moeten besteden, zo meent Valk.

Na de praktijkgerichte lezing – waarbij volgens het publiek zeer bruikbare tips werden gegeven – werd er door de aanwezigen flink gediscussieerd over diverse stellingen over contracteren. Het deskundigenpanel bestond naast de heer Valk uit Christiaan Jeekel, General Counsel bij Qurius N.V., en Sebastiaan Palm, advocaat en voorzitter van de sectie Ondernemingen bij Marxman Advocaten. Ook deze middag werd afgesloten met een borrel waarbij het team van Legal Lounge vele enthousiaste reacties ontving op het interactieve karakter en op de praktische tips. De volgende bijeenkomst is op 3 juni a.s. Tijdens deze bijeenkomst zal Gerald Essers van TIJDwinst.com een workshop over Time-Management verzorgen. Noteer het alvast!