The Legal Lounge

13 februari 2014

Dat het arbeidsrecht een dynamisch en omvangrijk werkterrein is, werd onderstreept tijdens de bijeenkomst van Legal Lounge van 13 februari jongstleden. Irene Luijt, arbeidsrechtspecialist bij Marxman Advocaten, wees op de zorgvuldige voorbereidingen en acties van een onderneming die komende veranderingen op dit terrein vragen. Want dat de op stapel staande wijzigingen (praktische) gevolgen voor de onderneming gaan hebben, is duidelijk.

 

Irene gaf antwoord op een aantal cruciale vragen. Wat zijn de belangrijkste veranderingen in het ontslagrecht? Wat houdt de Participatiewet precies in en wat zijn de (financiële) consequenties ervan? Wat betekent voor een onderneming de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Wet BeZaVa)? Vanzelfsprekend ontbraken diverse tips & tricks voor de bedrijfsjurist niet om mee te nemen in de advisering binnen de onderneming. Ook ging Irene in op de nieuwe ketenregeling en wat deze regeling precies betekent voor een onderneming. Sanne Koster, bij Marxman werkzaam binnen de sectie Ondernemingen en sectie Insolventierecht, besprak in het verlengde van de nieuwe ketenregeling de overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap in het kader van ondernemings- en faillissementrecht.

 

Kortom, een bijeenkomst die de komende wijzigingen en de gevolgen hiervan binnen de onderneming samenvatte. Kon je niet aanwezig zijn en wil je graag sparren met Irene Luijt of Sanne Koster over een arbeidsrechtelijk of een ander juridisch vraagstuk? Neem dan contact met ons op, via info@thelegallounge.nl of telefoonnummer 033 450 8000.

 

De volgende Legal Lounge bijeenkomst staat gepland op donderdag 22 mei aanstaande in Amersfoort. Meer informatie vind je binnenkort hier op de website.