The Legal Lounge

2 juni 2015

Tijdens de bijeenkomst ging Bernadette van Leeuwen (JuristvandeZaak) in op de relatie van de bedrijfsjurist met de interne cliënt. Dat blijkt nog steeds van tijd tot tijd een problematische relatie. De rol als bedrijfsjurist is soms ook moeilijk. Een voorbeeld van een bedrijfsjurist die zijn werk goed deed, maar die daarvoor niet heel veel waardering kreeg, wordt beschreven in het boek van Beekhuis, Philips versus Philips (2014). 

Tijdens de sessie werd ingegaan op de oorzaken van de soms moeizame communicatie. Vervolgens bedachten de deelnemers in groepjes oplossingen voor praktijkgevallen. Oplossingen zijn te vinden in bijvoorbeeld systematisch juridisch risicomanagement, waarmee je gelijk aansluit bij de taal en de benadering van de organisatie en in verandertrajecten, gericht op competenties (verbinden, 'mediaten') en op werkprocessen (de verschillende manieren waarop je als bedrijfsjurist proactief kan zijn). Tenslotte bedachten de deelnemers hoe ze verbetering in de klantrelatie zouden kunnen meten. Zo werd natuurlijk feedback vragen aan degenen voor wie je werkt genoemd. Een van de deelnemers noemde een eigen voorbeeld van een tevreden interne klant: terwijl er een vacaturestop was binnen de onderneming, had deze bedrijfsjurist formatie-uitbreiding gekregen zonder dat ze erom gevraagd had. 

Kortom, de bijeenkomst was een levendige bijeenkomst. Veel interactie en onderlinge discussies die onder de afsluitende borrel werden voortgezet.