The Legal Lounge

18 november 2010

De bijeenkomst op 18 november 2010 in Meetinc te Maarssen was een groot succes. Op interactieve wijze besprak prof. mr. Bas Steins Bisschop, hoogleraar ondernemingsrecht aan Nyenrode Business Universiteit en hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit Maastricht, de actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van corporate governance.

 

Bas Steins Bisschop stond stil bij diverse vraagstukken die voor de bedrijfsjurist van belang zijn, waaronder de relatie tussen de onderneming en haar stakeholders, zoals aandeelhouders, directie en commissarissen en werknemers(lichamen). Ook werd aandacht besteed aan het verbeteren van de efficiëntie, kwaliteit, transparantie en verspreiding van informatie.