The Legal Lounge

24 mei 2012

Op 24 mei jongstleden zijn wij hartelijk ontvangen bij Resources Global Professional in Utrecht voor de Legal Lounge bijeenkomst. Deze bijeenkomst stond in het teken van Legal Risk Management. De keuze voor dit onderwerp was ingegeven door de hand over hand toenemende hoeveelheid regels waaraan een onderneming zich in deze tijd dient te houden. Bestuurders staan voor grote uitdagingen om risico’s die aan het ondernemerschap kleven te beheersen en zodoende de doelstellingen van de onderneming veilig te stellen. Risico’s signaleren, er op anticiperen en reageren en het opstellen en implementeren van beleid en procedures om de meest adequate reactie op risico’s in de organisatie te verankeren.

 

Onze eerste gastspreker was mr. Caroline Soeterbroek, secretaris van de Raad van Bestuur en legal counsel van het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag en in het verleden onder meer werkzaam als (Strategic) Risk Management Consultant bij Pricewaterhouse Coopers. Zij besprak het belang van een adequaat Legal Risk Management en lichtte op praktische wijze toe hoe je als legal counsel grip kunt krijgen op integraal risicomanagement. Hier gaat het om het bedenken en implementeren van een Legal Risk Management systeem op basis waarvan een organisatie de juiste beheers- c.q. beschermingsmaatregelen neemt.

Aansluitend ging mr. Sebastiaan Palm, managing partner bij Marxman Advocaten, in op recente jurisprudentie en ontwikkelingen binnen het Intellectueel Eigendomsrecht. Op interactieve wijze bracht hij de gasten op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van merkenrecht, domeinnamen en handelsnamen.

Een mooie locatie, enthousiaste sprekers en wederom onderwerpen die stof tot nadenken gaven. Was je niet in de gelegenheid om de bijeenkomst bij te wonen en wil je meer informatie over het onderwerp? Laat het ons weten, via info@thelegallounge.nl.