The Legal Lounge

24 september 2013

Op dinsdagmiddag 24 september jl. discussieerden bijna dertig aanwezigen met mr. Edwin van Wechem, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Bosch en docent contracten- en vermogensrecht voor onder meer Law@Work, Grotius en Kluwer, over boilerplate clausules. Dit soort clausules, zoals interpretatieregelingen en wijzigingsregelingen, worden standaard in bijna alle contracten opgenomen. Centraal stond de vraag: is het opnemen daarvan zinvol of juist risicovol en is wijziging nodig?

 

Aan de hand van een aantal veel gebruikte clausules werden deze vragen beantwoord. Dit leverde veel interactie op en bovendien – zoals een van de gasten het formuleerde - verhelderende adviezen. Want duidelijk werd dat het zonder meer overnemen van boilerplate-clausules aanzienlijke risico’s in het leven kan roepen. Edwin van Wechem gaf concreet aan hoe je deze contractuele risico’s kunt beperken door dit soort clausules anders te formuleren of te verwijderen. Wederom een geslaagde bijeenkomst die stof tot nadenken gaf en relevante informatie bood voor de praktijk van de bedrijfsjurist.

 

De voorbereidingen voor de bijeenkomst in 2014 zijn in volle gang. Het programma is binnenkort op deze website te vinden.