The Legal Lounge

14 oktober 2014

Op 14 oktober jongstleden gaf onze gastspreker mr. dr. Gert van Rijssen, raadsheer Hof Arnhem–Leeuwarden, een praktisch ingestoken seminar waarbij het procesrecht/bewijsrecht centraal stond. Op levendige wijze en met ruimte voor interactie gaf hij antwoord op vragen 'Hoe verlopen de juridische procedures in het burgerlijk recht?' en 'Hoe kun je maximaal inspelen op wat mogelijk en noodzakelijk is?'. Daarnaast ging Gert van Rijssen uitvoerig in op wat van belang is in het bewijsrecht. Actualiteiten op proces- en bewijsrechtelijk gebied ontbraken deze middag niet waardoor de aanwezige bedrijfsjuristen hun kennis weer volledig up-to-date kregen. De bijeenkomst werd afgesloten met de netwerkborrel - zoals altijd het moment om te sparren met de vakgenoten.