The Legal Lounge

Bijeenkomst 8 december 2009

Op dinsdagmiddag 8 december jl. werd vervolg gegeven aan het in september gelanceerde Legal Lounge initiatief. Dertig aanwezigen luisterden naar een geanimeerde lezing van mr. drs. Jan Heinsius, universitair docent aan de Universiteit Leiden, over reorganiseren en in het bijzonder over collectief ontslagrecht in tijden van economische malaise.  Heinsius vertelde over de complexiteit van het collectief ontslagrecht en hoe daarin een weg te vinden. De verhelderende adviezen kunnen de aanwezigen nalezen in het recent verschenen boek van Heinsius 'Vaardig met arbeidrecht: het collectief ontslag' (BJu, 2009) dat Boom Juridische Uitgevers ter beschikking stelde.

 

Daarnaast gaf Dr. Bernadette van Leeuwen, een zeer praktische invulling aan de middag. Zij belichtte de relatie met externe adviseurs aan de hand van een hoofdstuk uit haar onlangs gelanceerde boek 'Beroep Bedrijfsjurist'. 

 

De middag werd als vanzelfsprekend afgesloten met een gezellige borrel en volop contactmomenten met vakgenoten. Op basis van de ontvangen reacties en diverse aanmeldingen voor deelname aan de Stichting Legal Lounge, is de conclusie dat ook de tweede bijeenkomst van Legal Lounge succesvol is geweest.

 

De voorbereidingen voor de volgende bijeenkomst op 11 maart 2010 zijn in volle gang. De heer mr. W.L. Valk, vice-president bij het Gerechtshof Arnhem heeft te kennen gegeven graag als spreker te willen optreden. Hij geeft een lezing over de dilemma’s waar bedrijfsjuristen mee worden geconfronteerd bij het contracteren. Informatie over de exacte invulling van dit onderwerp volgt op korte termijn.