The Legal Lounge

22 mei 2014

Op 22 mei jongstleden zijn wij hartelijk ontvangen bij Stichting Philadelphia Zorg in Amersfoort voor de Legal Lounge bijeenkomst die in het teken stond van ‘Het lezen en beoordelen van financiële stukken voor de bedrijfsjurist’. Gastspreker Roland Epe, universitair docent bij Nyenrode Business Universiteit, leidde de gasten door de jaarrekening heen en besprak welke conclusies je kunt verbinden aan het vermogen, aangewend kapitaal en werkkapitaal. Ook liet hij aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe je juridische risico’s op de balans kunt waarderen en besprak hij onderwerpen als activa en passiva van de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht. Daarnaast lichtte Roland Epe toe hoe je als bedrijfsjurist de kredietwaardigheid van contractspartijen kunt bepalen en wat de functie is van de verklaring van de accountant. “Interessante materie”. “Hier kunnen we nog veel van leren”. “De sessie had langer mogen duren”. Het zijn enkele reacties van onze gasten na afloop van de bijeenkomst.

 

Kortom, een mooie locatie, een fantastisch ontvangst, een enthousiaste spreker en een inhoudelijke sessie die stof tot nadenken gaf. Was je niet in de gelegenheid om de bijeenkomst bij te wonen en wil je meer informatie over het onderwerp? Laat het ons weten, via info@thelegallounge.nl.